Skip to content

O nas

Oferując duchowe wsparcie, staramy się inspirować i mobilizować jednostki do odkrywania swojego potencjału, przezwyciężania trudności, budowania trwałych wartości oraz podejmowania pozytywnych zmian w swoim życiu i społeczności.

gedeonici
gedeonici2

O nas

Witamy na stronie Międzynarodowego Stowarzyszenia Gedeonitów. Jesteśmy organizacją, która od ponad 100 lat działa na rzecz szerzenia wartości chrześcijańskich i dawania pocieszenia oraz nadziei poprzez dystrybucję Nowego Testamentu. Chcemy podzielić się z Tobą naszą historią, zasadami i wartościami, które stanowią fundament naszej działalności, oraz informacjami dotyczącymi rejestracji Stowarzyszenia w Polsce i innych krajach, w których prowadzimy naszą misję.

Zasady działania

Jedną z głównych zasad, na której opieramy naszą pracę, jest miłość bliźniego. Wierzymy, że miłość jest siłą, która może przemieniać serca i wpływać pozytywnie na relacje międzyludzkie. Dlatego starannie dbamy o szacunek, empatię i troskę wobec innych, niezależnie od ich przekonań czy pochodzenia.

Uczciwość jest dla nas niezwykle istotna. Dążymy do tego, aby nasza praca była prowadzona w sposób transparentny, zgodny z wartościami chrześcijańskimi. Dążymy do tego, aby nasze działania były zgodne z prawem i etycznymi normami, oraz aby nasi członkowie byli wzorem uczciwości i odpowiedzialności.

Oddanie służbie to kolejna wartość, która jest istotna dla naszego Stowarzyszenia. Jesteśmy przekonani, że służba innym jest najważniejszym wyrazem naszej wiary i posługi chrześcijańskiej. Dlatego angażujemy się w rozmieszczanie Nowego Testamentu w różnych środowiskach, służąc społecznościom i oferując duchowe wsparcie i nadzieję tym, którzy tego potrzebują.

gedeonici5
jesus-g87f828770_1280

Organizacja zarejestrowana

Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów zostało zarejestrowane przez Sąd Wojewódzki w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy w dniu 02.02.1994 roku. Rejestracja w Polsce jest dowodem naszej legalności i zgodności z polskim prawem. Cieszymy się z uznania naszej działalności i możliwości oferowania duchowego wsparcia oraz szerzenia wartości chrześcijańskich w społeczeństwie polskim.

Nasze Stowarzyszenie działa również w innych krajach na całym świecie. Jesteśmy obecni w 177 krajach, gdzie prowadzimy naszą misję szerzenia Słowa Bożego i dawania pocieszenia oraz nadziei. Rejestracja i legalność naszej działalności w tych krajach są dowodem naszego zaangażowania w realizację naszej misji na szeroką skalę oraz naszej odpowiedzialności wobec społeczności, którym służymy.