Skip to content

Gedeonici

Niosąc nadzieję i zmieniając życie przez Słowo Boże

gedeonici

Kim jesteśmy

Gedeonici to członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Gedeonitów, organizacji ponadwyznaniowej działającej na całym świecie. Stowarzyszenie istnieje od 106 lat i prowadzi swoją działalność w 177 krajach, w tym również w Polsce.

Gedeonici są chrześcijanami różnych wyznań, którzy mają na celu bezpłatne rozmieszczanie Nowego Testamentu w szpitalach, hotelach, szkołach, więzieniach i wśród pracowników służb mundurowych. Wierzą, że słowo Boże zawarte w Nowym Testamencie może mieć pozytywny wpływ na życie ludzi i społeczeństwo jako całość.

Zobacz: dojazd z beauvais do centrum

gedeonici2
biblia

Jakie są cele organizacji

Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów ma na celu szerzenie wartości chrześcijańskich, dawanie pocieszenia i nadziei, promowanie duchowego wzrostu oraz przeciwdziałanie negatywnym postawom i problemom społecznym.

Poprzez bezpłatną dystrybucję Nowego Testamentu i działania edukacyjne, organizacja angażuje się w rozmieszczanie Słowa Bożego w różnych instytucjach, wychowanie młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich oraz oferowanie wsparcia duchowego dla jednostek i społeczności. Celem jest inspirowanie pozytywnych zmian, propagowanie miłości, sprawiedliwości i szacunku w społeczeństwie.

Nasza działalność

Nasza misja jest napędzana miłością do ludzi i pragnieniem wpływania na pozytywne zmiany w ich życiu. Wierzymy, że każda osoba ma potencjał do odnalezienia sensu, odkrycia swojego powołania i doświadczenia pełni życia poprzez głębsze zrozumienie i relację z Bogiem.

Poprzez nasze działania, chcemy być źródłem nadziei dla tych, którzy się zmagają, dla tych, którzy szukają drogi, dla tych, którzy pragną odnaleźć sens i cel swojego istnienia. Nasza misja polega na tym, aby każda jednostka, którą spotykamy, czuła się doceniona, wspierana i inspirująca do duchowego wzrostu.

misja

Trochę historii

 

Historia Międzynarodowego Stowarzyszenia Gedeonitów sięga już 106 lat wstecz. 

Stowarzyszenie Gedeonitów zostało założone w 1899 roku w Stanach Zjednoczonych przez grupę chrześcijańskich biznesmenów, którzy pragnęli rozpowszechniać Pismo Święte wśród swoich współpracowników w hotelach. Ich celem było dawanie dostępu do Słowa Bożego tym, którzy podróżowali i mieszkali w hotelach.

Sprawdź: płytki tarasowe

Początkowo działalność organizacji skupiała się na rozpowszechnianiu egzemplarzy Biblii i Nowego Testamentu w hotelach, a ich członkowie zostawiali kopie Pisma Świętego w pokojach hotelowych jako forma darmowej literatury religijnej dla gości. Szybko okazało się, że innych grup zawodowych również interesuje taka forma dystrybucji Pisma Świętego.

Wkrótce Stowarzyszenie Gedeonitów rozpoczęło ekspansję i stało się międzynarodową organizacją. Obecnie działa w ponad 177 krajach na całym świecie. W Polsce Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów zostało zarejestrowane przez Sąd Wojewódzki w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy w 1994 roku.

Misją organizacji stało się nie tylko rozmieszczanie Pisma Świętego w hotelach, ale również w szpitalach, szkołach, więzieniach oraz wśród pracowników służb mundurowych. Gedeonici pragną wpływać na społeczeństwo poprzez szerzenie wartości chrześcijańskich, dawanie pocieszenia i nadziei, a także promowanie duchowego wzrostu.

Zobacz: kod promocyjny betclic

Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów jest organizacją ponadwyznaniową, a jej członkowie to chrześcijanie różnych wyznań, którzy jednoczą się w celu wspólnego działania na rzecz szerzenia Słowa Bożego i wpływania na pozytywne zmiany w społeczeństwie.

Od swojego powstania, Stowarzyszenie Gedeonitów kontynuuje swoją misję poprzez dystrybucję bezpłatnych egzemplarzy Nowego Testamentu i Biblii, angażując się w różne inicjatywy, lekcje religii, spotkania i projekty mające na celu dotarcie do jak największej liczby osób i ofiarowanie im duchowego wsparcia oraz nadziei na lepsze jutro.